Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Quality Objectives

 

 

 

logo

 

OBJEKTIF KUALITI/ 

QUALITY OBJECTIVES 

PEJABAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN, INOVASI,

PENGKOMERSILAN DAN PERUNDINGAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

 

1

Memperolehi geran penyelidikan daripada sumber dalam Negara sekurang-kurangnya RM6 juta setiap tahun

To attain National research grants a minimum of RM6 million per year

2

Memperolehi geran penyelidikan daripada sumber luar negara sekurang-kurangnya RM100,000 setiap tahun

To attain international research grants a minimum of RM100,000 per year

3

Memperolehi sekurang-kurangnya 2% peruntukan penyelidikan dan inovasi daripada keseluruhan peruntukan mengurus universiti setiap tahun

To attain a minimum of 2% allocation for research and innovation from overall university management allocation per year

4

Menerima sekurang-kurangnya 10 pingat emas setahun daripada pelbagai pertandingan penyelidikan dan inovasi

To achieve a minimum of 10 gold medals a year from various research and innovation competitions

5

Memfailkan sekurang-kurangnya 20 produk hasil penyelidikan dan inovasi untuk perlindungan harta intelek universiti setiap tahun.

To file a minimum of 20 research and innovation products per year for the university intellectual property protection

6

Menganjurkan satu program berbentuk pameran dan pertandingan penyelidikan dan inovasi peringkat universiti

To organize one research and innovation exhibition and competition program at university level

7

Memperolehi sekurang-kurangnya 500 penerbitan berindeks Scopus setahun

To attain a minimum of 500 Scopus-indexed publications per year

 

Last Updated on Thursday, 27 April 2017 12:46

About Us

Office for Research, Innovation, Commercialization,
Consultancy Management (ORICC) 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia

Tel: +607-453 8397/8398/8498/8401
Fax: +607-453 8399
Email : oricc@uthm.edu.my

 

You are here: