Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Forms

Research Activity

Tuntutan

No
Description
Action
Form Update

1.

Tuntutan Pembantu Penyelidik (Research Assistant)

Download

24 September 2014

2.

Tuntutan Skim Pelajar Bekerja (Skim Pelajar Bekerja)

Download

-

3.

Tuntutan Elaun GRA / GIPS (BM)

Download

24 September 2014

4.

Tuntutan Elaun GRA / GIPS (BI)

Download

24 September 2014

5.

Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negara

Download

-

6.

Tuntutan Elaun Pembantu Kerja Lapangan (PKL)

Download

27 January 2015

7.

Tuntutan Elaun Perjalanan Luar Negara

Download

-

8.

Borang Tuntutan Penggunaan Wang Sendiri

Download

28 September 2015

9.

Borang Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Menulis Artikel

Download

-

 

Belian

No
Description
Action
Form Update

1.

Borang Pembelian

 Download

11 October 2015

2.

Borang Kelulusan PTM bagi barangan ICT

Nota: Wajib isi bagi pembelian barangan ICT seperti (Printer, Toner, Scanner, Hardisk DLL).

 

Download

 

10 September 2015 

3.

Bahan Rujukan Untuk Penyelidikan

Download

-

4.

Borang Permohon Pembelian Cenderamata (Bagi Projek Penyelidikan)

Download

16 December 2015

5.

Borang Permohonan Pengeluaran Alat Tulis dari Stor Pusat

Download

-

6.

Borang Daftar Stok Bekalan Pejabat(KEW314) Bagi Pembelian Barang Guna Habis

Download

-

7.

Borang Prestasi Pembekal

 Download

 05 November 2015

 

Pelantikan

No
Description
Action
Form Update
  1.

 

Panduan Umum Berkaitan Kelayakan Tuntutan Elaun Pembantu Penyelidik

 

Nota :

 

Mesyuarat Penyelarasan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), UTHM Bil. 7/2015 telah bersetuju untuk penyelarasan tuntutan elaun pembantu penyelidik seperti di jadual.

 

Pematuhan kaedah tuntutan ini berkuatkuasa sepenuhnya mulai 01 Januari 2016.

 

 

Download

 

 

 

16 December 2015

2.

Permohonan Pembantu Penyelidik Siswazah/Pembantu Penyelidik/Skim Pelajar Bekerja

Download

09 May 2016

3.

Pertukaran Ketua/Ahli Penyelidik

Download

26 February 2015

4.

Permohonan Tambah Ahli Penyelidik

Download

26 February 2015

5.

Borang Pembantu Kerja Lapangan

Download

03 March 2016

6.

Pelantikan Staf Akademia Pasca Kedoktoran

Download

-

7.

Borang Felo Penyelidik / Research Fellow Form

Download

27 June 2016

 

Innovation,Commercialization and Consultancy

 Consultancy,Testing and Commercialization

No
Description
Action
Form Update

1.

Application Form - Consultancy /Testing

Download

27 January 2015

2.

Application Form – Commercialisation

Download

27 January 2015

3.

Consultancy Claim Form

Download

27 January 2015

4.

Borang Rekod Penggunaan Alat dan Mesin

Download

27 January 2015

5.

Borang Tuntutan Perkhidmatan Pengujian - UTHM Holdings

Download

27 January 2015

Endowment

No
Description
Action
Form Update

1.

Application Form 

Download

03 March 2015

2.

Application Form – Dana Fund

Download

03 March 2015

Conference

No
Description
Action
Form Update

1.

Application Form 

Download

03 March 2015

others

 

No
Description
Action
Form Update

1.

Borang Pengesahan Penutupan Vot Penyelidikan / Research Vote Closure Form

Note: Link ini tidak boleh diubah kerana digunapakai untuk Research Management System (RMS)

Download

19 May 2015

2.

Permohonan Agihan Semula Peruntukan / Application of Revised Allocation Budget

Download

13 January 2016

3.

Borang Penterjemahan Pembaca Pruf / Application Form for Translation / Proofread

Download

06 December 2016

4.

Borang Permohonan Penerbitan Artikel Dalam Journal

Download

20 June 2017

5.

Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Sendiri

Download

-

6.

Borang Pendahuluan Diri Perjalanan

Download

-

7.

Borang Pendahuluan Pelbagai

Download

-

8.

Tempahan Tiket Kapal Terbang

Download  

15 September 2015

9.

Borang Makluman Pergerakan Kakitangan Yang Bertugas Di Luar Kawasan Parit Raja

Download

-

10.

Kursus / Seminar Persidangan Dalam Negara / Application Form for National Courses / Seminars / Conferences

Download

Kadar Elaun

19 July 2017

11.

Borang kerja Lapangan (Dalam Negara) / Application for Discussion / Test / Field Work (Local)

Download

20 February 2017

12.

Borang kerja Lapangan (Luar Negara) / Application for Discussion / Test / Field Work (Overseas)

Download

20 February 2017

13.

Pembentangan Kertas Kerja Luar Negara / Application Form For International Seminars / Conferences

Download

Kadar Elaun

Peraturan 

13 June 2017

14.

Laporan Ujian/Perbincangan/Kerja lapangan / Form for Report Discussion / Test / Field Work

Download

26 February 2015

15.

Borang Pengesahan Penutupan Projek & Vot Penyelidikan (Khas) / Research Vote and Project Closure Form 

Download

26 February 2015

16.

Permohonan Tabung Penyelidikan & Inovasi / Application Form for Research and Innovation Fund

Download

13 May 2015

17.

Borang Deklarasi Aset,Inventori & Bahan Rujukan / Asset / Inventory / Reference Materials Declaration Form

Note: Link ini tidak boleh diubah kerana digunapakai untuk Research Management System (RMS)

Download

02 August 2015

18.

Borang Pemulangan Aset / Inventori (Dibatalkan)

Download

02 July 2015

19.

Borang Pinjaman Aset /  Inventori (Dibatalkan)

Download

02 July 2015

20.

Borang Akuan & Maklumat Penyelidikan / Declaration and Research Information Form

Download

26 February 2015

21.

Borang Honorarium

Download

-

22.

Borang Tempahan Ruang Pejabat ORICC

Download

14 October 2014

23.

 

Contoh Kertas Kerja
 

Borang Permohonan Kelulusan Kertas Kerja

14 January 2015

Contoh Kertas Kerja

14 January 2015

24.

Borang Pelupusan

Download

25 August 2015

25.

Borang Permohonan Tempahan Kenderaan

Download

16 March 2015 

26.

Borang Senarai Aset / List of Asset / Inventory Form (Research)

Download

25 June 2015

27.

Borang Pindah Milik / Asset / Inventory Transfer Ownership Form (Research)

Note: Link ini tidak boleh diubah kerana digunapakai untuk Research Management System (RMS)

Download

10 July 2017

28.

Borang Keluar Pejabat

Download

02 January 2016

 

 

Last Updated on Wednesday, 19 July 2017 12:29

About Us

Office for Research, Innovation, Commercialization,
Consultancy Management (ORICC) 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia

Tel: +607-453 8397/8398/8498/8401
Fax: +607-453 8399
Email : oricc@uthm.edu.my

 

You are here: