Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Permohonan Dana Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), MOSTI


Melalui Mesyuarat Jawatan Kuasa Timbalan Naib Canselor (P&I)  IPTA Bil 23, bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Kementerian Pengajian Tinggi (MOHE)  pada 6-8 Januari 2012, telah dimaklumkan bahawa permohonan Dana Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) MOSTI  (Science Fund, InnoFund dan TechnoFund)  akan diproses secara kitaran mengikut suku tahun yang ditetapkan seperti di dalam jadual dan garis panduan.

 

Maklumat lanjut boleh didapati dari laman web Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi (MOSTI) seperti berikut:
http://www.mosti.gov.my

Sekian, terima kasih.

Dekan Penyelidikan dan Pembangunan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan, Perundingan

Last Updated on Monday, 26 November 2012 14:47

About Us

Office for Research, Innovation, Commercialization,
Consultancy Management (ORICC) 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia

Tel: +607-453 8397/8398/8498/8401
Fax: +607-453 8399
Email : oricc@uthm.edu.my

 

You are here: