Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Proses Kerja / Carta Aliran Kerja / Senarai Borang

BPK

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN (BPK)

UNIT PENTADBIRAN

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1

Urusan Pelantikan Staf Pasca Kedoktoran

 Download   Download Download  

12 Julai 2015

2

Urusan Pelantikan Staf Felo Penyelidik

Download Download Download

12 Julai 2015

3

Urusan Mesyuarat

Download Download Download

12 Julai 2015

4

Urusan Surat – Menyurat 

Download Download Download

12 Julai 2015

5

Urusan Tempahan Bilik Mesyuarat

Download Download Download

12 Julai 2015

6

Urusan Tempahan Makanan

Download Download Download

12 Julai 2015

7

Urusan Tempahan Kenderaan

Download Download Download

12 Julai 2015

8

Urusan Cuti Staf

Download Download Download

16 Ogos 2015

9

Urusan Fail Pentadbiran 

Download Download Download

16 Ogos 2015

10

Urusan Borang-Borang Pejabat

Download Download Download

12 Julai 2015

11

Urusan Mencetak Bahan-Bahan Kegunaan Pejabat

Download Download Download

16 Ogos 2015

12

Urusan Menyediakan Keperluan Barang-Barang Untuk Kursus, Seminar, Bengkel, Mesyuarat dan Program-Program ORICC

Download Download Download

16 Ogos 2015

13

Urusan Menghantar dan Mengambil Surat

Download Download Download

 16 Ogos 2015

14

Urusan Mengambil Barang Dari Stor Pusat

Download Download Download

16 Ogos 2015

 

UNIT KEWANGAN

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1

Urusan Belanjawan

Download 

Download  

Download 

27 Julai 2015

2

Urusan Tuntutan Perjalanan Dalam dan Luar Negara di Bawah Geran Penyelidikan dan Vot Mengurus

Download

Download 

Download 

13 Julai 2015

3

Urusan Pembayaran Elaun Pembantu Penyelidik(RA), Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA),Skim Pelajar Bekerja (SPB) dan Petugas Kerja Lapangan (PKL) di Bawah Geran Penyelidikan

Download

Download

Download

13 Julai 2015

4

Urusan Pembayaran Gaji Staf Sambilan ORICC Menggunakan Duit Tabung PPI (E15501)

Download

Download

Download

13 Julai 2015

5

Urusan Pembayaran Yuran Pelajar di Bawah Geran Penyelidikan

Download

Download

Download

13 Julai 2015

6

Urusan Permohonan Pembayaran Menggunakan Bank Draf/Telegrafic Transfer (TT) Kerana Menghadiri Seminar/Persidangan Anjuran Dalam dan Luar Negara 

Download

Download

Download

13 Julai 2015

7

Urusan Buku Vot Tabung PPI (E15501)

Download

Download

Download

13 Julai 2015

8

Urusan Pembayaran Insentif SCOPUS, Panel Manuskrip Buku dan Kerja-Kerja Penerbitan Dengan Menggunakan Duit Tabung PPI (E15501) 

Download

Download

Download

13 Julai 2015

9

Urusan Permohonan Pendahuluan Diri di Bawah Geran Penyelidikan dan Vot Mengurus

Download

Download

Download

13 Julai 2015

10

Urusan Pembelian dan Perolehan di Bawah Geran Penyelidikan

Download

Download

Download

13 Julai 2015

11

Urusan Tuntutan Menggunakan Wang Sendiri di Bawah Geran Penyelidikan

Download

Download

Download

13 Julai 2015

12

Urusan Ambilan Barang Dari Stor Pusat di Bawah Geran Penyelidikan

Download

Download

Download

13 Julai 2015

13

Urusan Penyesuaian RMS dan SAGA

Download

Download

Download

13 Julai 2015

 

UNIT ASET

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Keja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1 Urusan Proses Kerja Deklarasi Aset dan Inventori di Bawah Penyelidikan (Pemulangan / Peminjaman / Pindah Milik / Pelupusan) Download Download Download 05 Ogos 2015
2 Urusan Permohonan Pertukaran Lokasi dan Penamaan Semula Aset / Inventori Geran Penyelidikan Download Download Download 07 Mac 2018

  

UNIT DATA DAN SISTEM MAKLUMAT

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1

Urusan Laman Web Oricc

  Download  Download Download 05 Ogos 2015 
2

Urusan Pengumpulan Data Myra

Download Download  Download  05 Ogos 2015 
3

Urusan Pengumpulan Data MyMoheS

Download Download Download 05 Ogos 2015 
4

Urusan Laporan Berkala Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan

Download Download   Download  05 Ogos 2015 
5

Urusan Research Management System

Download  Download  Download  05 Ogos 2015
6

Urusan Mengemaskini Data Elaun GRA Dalam Sistem RMS

Download Download Download 05 Ogos 2015

R&D

PUSAT PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D)

UNIT GERAN PENYELIDIKAN

Bil
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1 Urusan Permohonan Geran Penyelidikan (Dalam dan Luar) Download  Download  Download 12 Mei 2015  
2 Urusan Permohonan Perlanjutan Geran Penyelidikan (Dalam dan Luar) Download  Download  Download 12 Mei 2015  
3 Urusan Permohonan Agihan Semula Peruntukan Geran Penyelidikan Download  Download  Download 12 Mei 2015  
4 Urusan Penutupan Geran Penyelidikan (Dalam dan Luar) Download  Download  Download 12 Mei 2015  
5 Urusan Pelupusan Aset dan Inventori Geran Penyelidikan   Download   Download  Download 12 Mei 2015  

 

UNIT AKTIVITI PENYELIDIKAN

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1 Urusan Permohonan Aktiviti Penyelidikan Dalam dan Luar Negara (Seminar/ Kursus/ Persidangan/ Kerja Lapangan/ Penerbitan)  Download  Download  Download 12 Mei 2015
2 Urusan Permohonan Perlantikan (Pembantu Penyelidik Siswazah / Pembantu Penyelidik / Pembantu Kerja Lapangan / Pembantu Soal Selidik / Skim Pelajar Bekerja) Download Download  Download  12 Mei 2015
Urusan Permohonan Penerbitan Artikel Dalam Jurnal Download Download  Download  12 Mei 2015
4 Urusan Permohonan Pembayaran Terjemahan Download Download Download 12 Mei 2015
5 Urusan Permohonan Pembayaran Scopus (Penerbitan) Download Download Download 21 April 2015
6 Urusan Permohonan Tabung Penyelidikan dan Inovasi (E15501) Download Download Download 12 Mei 2015

 

ICC

PUSAT INOVASI, PENGKOMERSILAN DAN PERUNDINGAN  (ICC)

UNIT HARTA INTELEK

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama 
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1 Urusan Pendaftaran Harta  Intelek (Paten)  Download  Download   Download   21 Julai 2015 
2 Urusan Pendaftaran Harta  Intelek (Hak Cipta  Rekabentuk Industri dan Cap Dagangan)  Download  Download  Download  21 Julai 2015 
 3  Urusan Pembayaran  Pendaftaran Harta Intelek   Download   Download   Download  21 Julai 2015
4

Urusan Membuka Fail Harta  Intelek

 Download  Download   Download   21 Julai 2015 

 

UNIT INOVASI DAN PAMERAN

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1 Urusan Jemputan Pameran dan Pertandingan Dalam dan Luar Negara                                                                                 Download Download Download 16 Ogos 2015 

 

UNIT PERUNDINGAN DAN PENGUJIAN 

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1 Urusan Aktiviti Perundingan
 Download     Download  Download  21 Julai 2015 
2

Urusan Aktiviti Pengujian                       

Download    Download   Download   21 Julai 2015 

 

UNIT INKUBATOR DAN PENGKOMERSILAN

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1 Urusan Permohonan GPP  Download    Download   Download   21 Julai 2015
2 Urusan Perlanjutan GPP Download   Download   Download   21 Julai 2015 
 3 

Urusan Penutupan GPP   

Download   Download    Download   21 Julai 2015 

 

UNIT ENDOWMEN

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini
1 Urusan Penerimaan Endowmen  Tunai  Download  Download   Download  21 Julai 2015
2 Urusan Penerimaan Endowmen  In-Kind  Download   Download     Download   21 Julai 2015
 3  Urusan Pengeluaran Wang  Tunai Endowmen   Download   Download    Download   21 Julai 2015 
4 Urusan Persidangan  Download  Download   Download  21 Julai 2015 

IIE / COE

INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI (IIE)/ PUSAT KECEMERLANGAN (COE)

PUSAT KECEMERLANGAN

Bil.
Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi Utama
Proses Kerja
Carta Aliran Kerja
Senarai Borang
Tarikh Kemaskini

1

 Menguruskan Proses Peminjaman  Peralatan Makmal

 Download  Download   Download 21 Julai 2015

2

 Menguruskan Proses Penggunaan  Makmal Download  Download    Download  21 Julai 2015

3

 Merekod Dan Mengemaskini Rekod  Kewangan Aset Alih (KEW.PA 2)  Download  Download    Download  21 Julai 2015

4

 Merekod Dan Mengemaskini Rekod  Kewangan Inventori (KEW.PA 3) Download Download Download 21 Julai 2015

5

Merekod Dan Mengemaskini  Rekod Kewangan Bekalan Stok (KEW.314)

 Download  Download    Download  21 Julai 2015

6

Menyemak Borang Penggunaan Mesin Yang Lengkap Dan  Teratur

Download Download    Download  21 Julai 2015

7

Merekod Dan Mengemaskini Borang Penyelenggaraan Aset  Alih (KEW.PA -13)

Download Download    Download  21 Julai 2015

8

Membuat Selenggara Dan Merekod  Borang Penyelenggaraan Mingguan/Bulanan

Download   Download    Download  21 Julai 2015

9

Membuat laporan keselamatan makmal

Download   Download    Download  21 Julai 2015

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 07 March 2018 08:51

About Us

Office for Research, Innovation, Commercialization,
Consultancy Management (ORICC) 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor, Malaysia

Tel: +607-453 8397/8398/8498/8401
Fax: +607-453 8399
Email : oricc@uthm.edu.my

 

You are here: