Print

Quality Objectives

Monday, 02 March 2015 09:18

           

Bil No.

Aktiviti/ Activity

1

Memproses permohonan pelanggan dalam tempoh 14 hari bekerja dengan syarat dokumen yang disediakan lengkap

To process the customer’s applications within 14 working days provided with the complete documents

2

Memperolehi geran penyelidikan daripada sumber dalam negara sekurang-kurangnya RM5 juta setiap tahun

To obtain national research grants at least RM5 million per year

3

Memperolehi geran penyelidikan daripada sumber luar negara sekurang-kurangnya RM100,000 setiap tahun

To obtain international research grants at least RM100,000 per year

4

Memperolehi sekurang-kurangnya 2% peruntukan penyelidikan dan inovasi daripada keseluruhan peruntukan mengurus Universiti setiap tahun

To obtain allocation for research and innovation at least 2% of the overall University management allocation per year

5

Menerima pengiktirafan hasil penyelidikan dan inovasi dengan mendapat sekurang-kurangnya 10 pingat emas setahun dalam pelbagai pertandingan penyelidikan dan inovasi dalam dan luar negara

To receive research and innovation product recognition with at least 10 gold medals per year in various research and innovation competitions within country and  abroad

6

Memfailkan sekurang-kurangnya 10 produk hasil penyelidikan dan inovasi untuk perlindungan harta intelek universiti setiap tahun.

To file at least 10 research and innovation products per year for the University intellectual property protection

7

Menganjurkan satu program berbentuk pameran dan pertandingan penyelidikan dan inovasi peringkat Universiti sebagai platform untuk memilih produk/hasil penyelidikan yang dapat bersaing di peringkat kebangsaan dan antarabangsa setiap tahun

To organize one research and innovation exhibition and competition program at University level as a platform to select research products/ outcomes that is able to compete at national and international level per year

 

Last Updated on Monday, 02 March 2015 09:18

uthm

uthm holdings

emc

mint

recess

ammc